Použití pro stavebnictví a průmysl

Díky svým vlastnostem, jako je např. odolnost proti korozi a tepelná nevodivost je kompozitní armatura vhodná pro:

  • konstrukce se zvýšeným působením vlhkosti, vody, slané vody, argesivních látek (komunikace, odstavné plochy, mosty, říční a mořské stavby, vodohospodářské a kanalizační stavby, ...)
  • řešení tepelných mostů (nízkoenergetické a pasivní stavby, zateplovací stavební systémy, ...)
  • prefabrikáty (obrubníky, žlaby, prvky kanalizačních sítí, ...)
  • zvýšené požadavky na krycí tloušťku betonu (odolnost proti korozi dovoluje snížit krytí)
  • speciální stavby, které neumožňují použití ocelové armatury nebo jako náhrada za drahou armaturu z nerezu - chemický průmysl (chemická odolnost), zdravotnictví (rentgenová a leserová centra), vojenství (radarové základny, radiové)

Další speciální oblastí použití díky elektromagnetické neutralitě:

  • energetické objekty, elektrárny, trafostanice, rozvodové stanice
  • letištní budovy, radarové stanice, kontrolní věže
  • chemická pracoviště a laboratoře
  • nemocnice, rentgenová a leserová centra
  • vojenské objekty, radarové základny